شبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین

شبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین

Justice4Iran
مستند لحظه‌های آخر که به وضعیت زنان در زندان‌های ایران پرداخته، چندی پیش توانست لوح افتخار جشنواره صداهای زنان را به دست بیاورد. این مستند در مورد تج…
View Video Page
2 روز agoشبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین
شبنامه عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان

شبنامه عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان

Justice4Iran
طاهره دانش٬ پژوهشگر عدالت برای ایران در گفت‌وگو با رها تی وی افزایش آمار ازدواج دختربچه ها را بررسی می‌کند
View Video Page
3 هفته agoشبنامه عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان
نوبت شما- تجربیات شما از ازدواج زیر سن قانونی

نوبت شما- تجربیات شما از ازدواج زیر سن قانونی

Justice4Iran
برنامه نوبت شما بی بی سی در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۱۴ در مصاحبه با طاهره دانش٬ پژوهشگر عدالت برای ایران افزایش آمار ازدواج دختربچه ها در ایران را بررسی کرده…
View Video Page
3 هفته agoنوبت شما- تجربیات شما از ازدواج زیر سن قانونی
تلوزیون روژهلات - افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها

تلوزیون روژهلات - افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها

Justice4Iran
طاهره دانش، پژوهشگر عدالت برای ایران در گفت‌وگو با تلوزیون روژهلات از افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها و تبعات آن می‌گوید
View Video Page
3 هفته agoتلوزیون روژهلات - افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها

صفحه ویدیوهای عدالت برای ایران