برنامه شبنامه- رها تی وی- سی و پنج سال زیر حجاب

برنامه شبنامه- رها تی وی- سی و پنج سال زیر حجاب

Justice4Iran
در این قسمت از برنامه شبنامه که در 23 اسفند از رها تی وی پخش شد، احمد رافت، با شادی صدر پیرامون گزارش "سی و پنج سال زیر حجاب" به گفت و گو نشسته است.…
View Video Page
1 ماه agoبرنامه شبنامه- رها تی وی- سی و پنج سال زیر حجاب
"سی و پنج سال زیر حجاب" در برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی

"سی و پنج سال زیر حجاب" در برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی

Justice4Iran
در برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی که در روز 15 اسفند 1392 پخش شد، عنایت فانی با مریم حسین خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران درباره گزارش "سی و پنج…
View Video Page
1 ماه ago"سی و پنج سال زیر حجاب" در برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی
حجاب اجباری در ایران اسلامی؛ از تظاهرات اعتراضی سی و پنج سال پیش زنان تا گشت ارشاد ام…

حجاب اجباری در ایران اسلامی؛ از تظاهرات اعتراضی سی و پنج سال پیش زنان تا گشت ارشاد ام…

Justice4Iran
گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران استدلال می کنند که حق مالکیت زنان بر بدنشان بیش از هرچیز با یک قانون شکسته می شود: حجاب اجباری. 35 سال پیش، به دنبا…
View Video Page
1 ماه agoحجاب اجباری در ایران اسلامی؛ از تظاهرات اعتراضی سی و پنج سال پیش زنان تا گشت ارشاد ام…
بی بی سی فارسی، نوبت شما- سی و پنج سال حجاب اجباری در ایران

بی بی سی فارسی، نوبت شما- سی و پنج سال حجاب اجباری در ایران

Justice4Iran
در سی و پنجمین سالگرد سخنرانی آیت الله خمینی در مورد حجاب اجباری زنان، مخاطبان برنامه "نوبت شما" بی بی سی فارسی از تجربیات و خاطرات خود از روند اجباری…
View Video Page
1 ماه agoبی بی سی فارسی، نوبت شما- سی و پنج سال حجاب اجباری در ایران

صفحه ویدیوهای عدالت برای ایران